شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی

سایت در دست ساخت می باشد

تماس با دفتر مدیر عامل: 44979548 و 44979546  
فکس دفتر مدیر عامل: 44043515  
تلفن گویا: 44952260-3  
فکس پذیرش: 44952264  
فکس اداری: 44979349  
فکس مالی: 44979375  
کد پستی: 1473614811  

 

نشانی : تهران، اتوبان ستاری، خیابان پیامبر مرکزی، انتهای بن بست امامت، طبقه چهارم


paziresh@refahgostar.org   info@refahgostar.org